Skolan i Sverige

Tidigare kunde du hitta InfoMentor här. De finns numera på https://www.infomentor.se/

Barn som bor i Sverige har skolplikt så väl som de har rätt till utbildning. Skolplikt innebär att barn ska delta i skolans verksamhet. Rätt till utbildning står för att alla barn ska få en kostnadsfri utbildning. Skolplikten är idag på 10 år och sträcker sig från förskoleklass till klass 9. Ett barn kan idag börja på förskola innan sex års ålder, men det är från det år som barnet fyller sex som skolplikten infaller. Alla barn går i grundskolan från ungefär 6 års ålder och den är obligatorisk. Sedan kan man välja att gå tre år i gymnasieskolan.

Förskolan

Från att barnet är 1 år gammalt, så kan det gå i förskola, alternativt på dagis eller vara med en dagmamma. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Det innebär att  det år barnet fyller 6 år har skolplikt. Förskolan ska vara rolig och trygg men även lärorik. Det är en egen skolform och verksamheten omfattas av begreppen utbildning och undervisning av förskollärare och övrig personal.

Redan i denna ålder kan det vara bra att gå på simskola Uppsala, för att lära sig simma. 

Grundskolan

Grundskolan är obligatorisk för alla barn från hösten det år de fyller 7 år. Det finns nio årskurser och det är skolplikt alla dessa år. Ett läsår är uppdelat på två terminer, en höst- och en vårtermin. När barnet fyller 7 börjar det klass 1. Grundskolor kan vara kommunala eller fristående. Terminsbetyg får man i slutet av varje termin från och med årskurs 6. Slutbetyg får man i årskurs 9 i slutet av vårterminen. Det är med slutbetyget som man söker in till gymnasieskolan. 

Gymnasieskolan

Efter grundskolan upphör skolplikten. Man kan välja att gå i gymnasiet, men det är frivilligt. Gymnasieskolan består av nationella program, introduktionsprogram och program som avviker från den nationella programstrukturen. Idag finns det 18 olika nationella gymnasieprogram, som alla är på 3 år. Det kan vara yrkesprogram eller högskoleförberedande program.

Därefter kommer högskola eller universitet, som även den är frivillig. Där kan man läsa vidare till en mängd olika yrken. Kanske spelutvecklare är din grej? Så att du kan skapa spel med free spins för spelbranschen.